Ο κατάλογος με όλες τις παθήσεις για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις