Θερινά Τμήματα

Θερινά Τμήματα 

Γ Λυκείου

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας 2024 των αποφοίτων της Β λυκείου και πλέον μαθητών της Γ’ Λυκείου – Υποψήφιων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η προετοιμασία θα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων και τα μαθήματα θα διεξάγονται από  Δευτέρα  έως Παρασκευή, πρωινές ώρες.

Η ημερομηνία έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας είναι Παρασκευή 14 Ιουνίου  2024 .

Το πρόγραμμα του κάθε μαθητής μπορεί να το παραλάβει από τις 10 Ιουνίου 2024 και ύστερα, είτε κατόπιν συνεννόησης μπορεί να το παραλάβει και ηλεκτρονικά.

Με σκοπό, πάντοτε, την άρτια προετοιμασία των μαθητών μας για τις τελικές εξετάσεις, επενδύουμε στο μέλλον για άριστα αποτελέσματα.

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3 Έκθεση 3 Έκθεση 3 Έκθεση 3
Μαθημ. Κατ. 6 Φυσική Κατ. 5 Αρχαία Κατ. 6 Φυσική 5
Α.Ε.Π.Π. 3 Χημεία Κατ. 4 Ιστορία Κατ. 2 Χημεία 4
Α.Ο.Θ 3 Μαθημ. Κατ. 6 Λατινικά 3 Βιολογία 3
Σύνολο Διδακτικών

Ωρών

15 Σύνολο Διδακτικών

Ωρών

18 Σύνολο Διδακτικών

Ωρών

14 Σύνολο Διδακτικών

Ωρών

15

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας 2024 των αποφοίτων της Α λυκείου και πλέον μαθητών της Β’ Λυκείου – Υποψήφιων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η προετοιμασία θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδων και τα μαθήματα θα διεξάγονται από  Δευτέρα  έως Παρασκευή, πρωινές ώρες.

Η ημερομηνία έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας είναι Παρασκευή 14 Ιουνίου  2024 και η ημερομηνία λήξης, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2024.

Το πρόγραμμα του κάθε μαθητής μπορεί να το παραλάβει από τις 10 Ιουνίου  2024 και ύστερα, είτε κατόπιν συνεννόησης μπορεί να το παραλάβει και ηλεκτρονικά.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την ύλη της Β λυκείου, με στοχευμένη διδασκαλία σε ύλη απαραίτητη, τόσο για την ίδια την τάξη όσο και για την υποψηφιότητά τους στη Γ Λυκείου.

Με σκοπό, πάντοτε, την άρτια προετοιμασία των μαθητών μας, επενδύουμε στο μέλλον για άριστα αποτελέσματα!

Β Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 2

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας 2024 των αποφοίτων της Γ Γυμνασίου και πλέον μαθητών της Α’ Λυκείου – Υποψήφιων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η προετοιμασία θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδων και τα μαθήματα θα διεξάγονται από  Δευτέρα  έως Παρασκευή,

Η ημερομηνία έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας είναι Παρασκευή 14 Ιουνίου  2024 και η ημερομηνία λήξης, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2024.

Το πρόγραμμα του κάθε μαθητής μπορεί να το παραλάβει από τις 10 Ιουνίου  2024 και ύστερα, είτε κατόπιν συνεννόησης μπορεί να το παραλάβει και ηλεκτρονικά.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την ύλη της Α λυκείου, με στοχευμένη διδασκαλία σε όλη την απαραίτητη ύλη των μαθημάτων. Έτσι η νέα σχολική χρονιά μας βρίσκει έτοιμους!

Με σκοπό, πάντοτε, την άρτια προετοιμασία των μαθητών μας, επενδύουμε στο μέλλον για άριστα αποτελέσματα!

Α Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 2