Πρόγραμμα Σπουδών Τάξεων Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Τάξεων Λυκείου

Α΄ Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 4
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
Β΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Θετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθημ. Κατ. 2 Φυσική Κατ. 2 Αρχαία Κατ. 5 Μαθημ. Κατ. 2
Φυσική Κατ. 2 Χημεία Κατ. 3 Έκθεση 2 ΑΟΘ 1
Χημεία Κατ. 3 Έκθεση 2 Έκθεση 2
Έκθεση 2 Φυσική Γεν. 2 Μαθημ. Γεν. 3
Μαθημ. Γεν. 3 Βιολογία 2 ΑΕΠΠ 1
Φυσική Γεν. 2 Μαθημ. Γεν. 3
Γ΄ Λυκείου
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3 Έκθεση 3 Έκθεση 3 Έκθεση 3
Φυσική Κατ. 5 Φυσική Κατ. 5 Αρχαία Κατ. 6 Μαθηματικά Κατ. 6
Χημεία Κατ. 4 Χημεία Κατ. 4 ΑΟΘ 3
Μαθηματικά Κατ. 6 Βιολογία Κατ. 4 ΑΕΠΠ 3
dan-dimmock-sNwnjxm8eTY-unsplash (2)