Τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο