Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής