Σχετικά με τις απουσίες μαθητών εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων