Πρόγραμμα Σπουδών Τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών Τάξεων Γυμνασίου

Α’ Γυμνασίου
 

Μάθημα

 

Ώρες

 

Μαθηματικά

 

3

 

Γλώσσα

 

2

 

Αρχαία

 

2

Β’ Γυμνασίου
 

Μάθημα

 

Ώρες

 

Μαθηματικά

 

3

 

Φυσική

 

2

 

Έκθεση

 

2

 

Αρχαία

 

2

Γ’ Γυμνασίου
 

Μάθημα

 

Ώρες

 

Μαθηματικά

 

3

 

Φυσική

 

2

 

Έκθεση

 

2

 

Αρχαία

 

2