Οι εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων 2023