Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά την εισαγωγή μου σε Στρατιωτική Σχολή;