Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης