Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις Στρατιωτικές Σχολές