Λήξη προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές του 2024 στις 15/12