Κάλυψη εξόδων μετακίνησης υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις