Η παρουσίαση του σ/ν λειτουργίας παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων