Η Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλαδικές 2024 με απλά λόγια