Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες