Διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»