Δελτίο Εξεταζομένου και κατηγορία του 10% των ΕΠΑΛ