Αλλαγή στους συντελεστές βαρύητητας των Υπαξιωματικών Αεροπορίας