Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών